Dünyanın Harikası Bangladeş; Güney Asya Ekonomik Mucizesi Bangladeş’in Vizyoner Lideri  Sheikh Hasina Sayesinde İlerlemeye ve Ekonomik  Büyümeye Devam Ediyor.


Duayen Gazeteci Ahmet Çoşkun Aydın’ın Kaleminden “Bangladeş’in  Mucizesi” 

Mayıs 1981’de Sheikh Hasina’nın Bangladeş’in siyasi manzarasında ortaya çıkışı, basit bir ifadeyle, Bengal ulusunun itibarını yeniden kazanması için bir kampanyaydı. Ardından, Ağustos-Kasım 1975’teki kargaşa ve cinayetlerle kaybedilen değerleri yeniden canlandırmak için yürüttüğü, gösterdiği çabalar, bugün tarihin bir parçasıdır.
Sheikh Hasina’nın siyasetteki ilk adımları, partinin başına geçtikten sonra parçalanmış bir Awami Birliği’ni yeniden birleştirme ihtiyacıyla bağlantılıydı. Gerçekten de, partinin geleceğini yalnızca Bangabandhu’nun kızının yeniden şekillendirebileceğine ikna olan ve o zamana kadar üç fraksiyon halinde faaliyet gösteren partinin liderliğini kabul etmesi için onu davet etmeyi görev edinen parti büyüklerinin bilgeliğinin bir kanıtı olmaya devam ediyor. 
Bitirdiği üniversite sayıları itibarı ile, Dünya sıralamalarına giren, çok sayıda üniversite bitiren Duayen Araştırmacı gazeteci Ahmet Çoşkun Aydın’ın çok önemli başlıklar altında kaleme aldığı bu kıymetli eser aslında tüm Dünya ülkeleri liderlerine ilham verecek nitelikte… 
“Bangladeş’in  Mucizesi” adlı kitaptaki Bangladeş “Küllerinden Doğan” tabirini en iyi doğrulayan örnek…Neden mi? Bangladeş, dinamik ve cesur liderliği önderliğinde karşı konulamaz bir hızla ilerliyor. Ülke, tüm cephelerde muazzam başarılar elde ettiği için artık dünya için bir kalkınma sürprizi ve gerçekten mucize…
Sadece Liderlerin değil, her bireyin, Ülkemizdeki Atatürk’ümüzün Nutuk’u okuması gerektiği ve Ata’mızın ülkemiz için gerek savaş meydanlarında inanılmaz mucize başarıları kadar ülke kalkınmasına verdiği mücadele mutlu bir Türkiye yaratması gibi, bu kitapta Bangladeş’in Kalkınma Mucizesi öğrenebilmesi gibi çağımızda örnek alınabilmesi için okunması gerekir. 
Göreve başladığından beri Sheikh Hasina, komünal olmayan, açlık ve yoksulluğun olmadığı ülkeyi inşa etmek için durmaksızın çalışıyor. Hayalperest, filozof ve vizyon sahibi bir lider.  
Seçim beyannamesine ‘Vizyon yerleştirdiğinde gerçek bir lider olarak değerini kanıtladı. “Dijital Bangladeş” konseptini açıkladığında birçok kişi olumsuz karşılamıştı. Hatta bu asil girişim için onu eleştirdiler. Ancak “Dijital Bangladeş” artık bir gerçek. 
Bir hayali gerçeğe dönüştürmek için kişinin cesaret, kararlılık ve özveriye ihtiyacı vardır. Sheikh Hasina büyük bir devlet insanı olarak tüm bu niteliklere sahip. Ülkenin ve halkının iyiliği için hayallerini gerçekleştirmek için çalışıyor.
Yoksulluğun azaltılması, gıdada kendi kendine yeterliliğe ulaşılması, ülke çapında yüzde 100 elektriğin sağlanması önemli başarıları.
Yoksulluk oranı yüzde 83’tü. Şimdi bu oran yüzde 20’ye düştü. Birleşmiş Milletler, Yoksul ülkeden, Gelişmekte olan ülke statüsüne geçişine ilişkin bir kararı onayladı.
Bangladeş, ekonomisi Sheikh Hasina, döneminde dört kat büyüdüğü için şu anda dünya ekonomisinde 41. sırada yer alıyor.
Ülke, son yılda enerji sektöründe büyük başarılar elde etti.
Ülke genelinde yaklaşık bir milyon evsiz için evler inşa etti. Bu, bu halk yanlısı duruşunun parlak bir örneğidir.
Uluslararası Havalimanı, Otoyolu Nükleer Santrali dahil olmak üzere diğer birçok mega projedeki çalışmalar 
Hindistan ile Bangladeş arasında 41 yıllık Kara Sınır Anlaşması çözüldü. .Birçok sosyo-ekonomik göstergede Bangladeş, hem Pakistan’ın hem de Hindistan’ın çok ilerisindedir. Sheikh Hasina liderliğinde çeşitli sektörlerde kayda değer ilerlemeler sağlandı.

Ülkenin kişi başına düşen geliri 27 kat arttı. Fakir bir ülkeden fırsatlar diyarına çevirme fırsatı veriyor, çok doğru bir şekilde ‘yaşam ve geçim arasında bir denge kurmak’ olarak tanımladığı şeyi yapıyor. Bangladeş, dinamik liderliğinde elde edilen sürdürülebilir GSYİH büyümesi ve sosyo-ekonomik parametreler açısından bir “kalkınma mucizesi”. Sözde ‘dipsiz kuyudan canlı bir ekonomi, bir fırsatlar ülkesi haline geldi. 
Çin ve Hindistan gibi iki büyük ekonomi arasında kalan 165 milyon çalışkan insanıyla Bangladeş, yatırım için kazançlı bir yer. Asya’daki en yüksek GSYİH büyüme oranını yakaladı.

İnovasyon ve girişimcilik için küresel bir kuluçka merkezi olmak yolundalar
Bu devasa kalkınma görevini, daha büyük bir yabancı yatırım ve havale girişi ile birlikte dış ticarette daha fazla derinlikle hızlandırmayı amaçlıyorlar.
“Ekonomik diplomasi”yi uygulamaya koydular. Bu paket kapsamında birkaç yıl içinde -Öncelikle- Birinci olarak, adil bir pazar erişimi elde etmeyi; 
İkinci olarak, ihracatın genişletilmesi,  Üçüncüsü, önemli miktarda içe dönük Doğrudan Yabancı Yatırım girişi,  Dördüncüsü, kritik teknolojilerin transferi ve Beşincisi, hem yurtiçinde hem de yurtdışında profesyoneller ve çalışanlar için daha büyük ve daha iyi istihdam fırsatları. 
Ayrıca kaliteli hizmet sunmak için küresel bir üretim merkezi olmak istemi içindeler. İş liderlerine yenilikçi fikirler ve stratejiler üretmeye teşvik ediyorlar.
Kapsayıcı hedefi, tasavvur edilen Altın Bangladeş’e ”Sonar Bangla’‘ya ulaşmak. 
Dünya kadınların istekleri doğrultusunda şekillenmedikçe kadınların mutlu oldukları söylenemez. Bu bakımdan Ülke Kadınlarımız sadece ekonomik özgürlüklerini kazanmaları, üstdüzey yönetici olmaları değil sadece maaş bordrosundan vergi levhasına isimlerini yazdırmaları, girişimci olmaları değil aynı zamanda kanun yapıcı olarak siyasetde görev almaları, bunun için mücadele vermeleri gerekir. Kadının olduğu yerde başarı mutlaka vardır.
Bu nedenle yineliyoruz. Bu kitap okunmalı ve bu mucize lider Sheikh Hasina örnek alınmalı.
yilmazparlar@yahoo.com