NALAS’IN Başkanlığı Türkiye’de

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan Marmara Belediyeler Birliği (MBB), üyesi olduğu NALAS (Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı) Başkanlığını 15  Mart 2023 Çarşamba günü Golden Horn Clarion Hotelde yapılan Genel Kurul sonrası devraldı. 

Merkezi, Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te bulunan Güney Doğu Avrupa’daki yerel yönetim birliklerinden oluşan NALAS, Güney Doğu Avrupa’da yaklaşık 9000 yerel yönetimi temsil eden 13 yerel yönetim birliğini bir araya getirmektedir. Marmara Belediyeler Birliği (MBB), 2008 yılından beri NALAS üyesidir.

NALAS, Güneydoğu Avrupa’da yerel düzeyde sürdürülebilir turizm gelişimine ortak bir anlayış oluşturmak sürdürülebilir turizm planlamasını ve gelişimini teşvik etmek, risk önleme ve kriz Yönetimi,  belediyelerini desteklemek, Yerel ihtiyaçları ele almak, potansiyellerini artırmak, çevreye yardım, Cinsiyet eşitliği (Gelişim Aşamasındaki Kadınlar dahil), Ticaret Geliştirme, Doğum, Anne, Yeni doğan ve çocuk sağlığı, Biyolojik çeşitlilik, Çölleşmeyle mücadele, İklim değişikliği indirgeme, İklim değişikliğine uyum, bütünün dengeli ve sürdürülebilir kalkınmasını sağlama, bölgelerinin kimliğinin korunması, köylerin ve özel niteliklere sahip alanların canlandırılması, kalkınma ihtiyaçları ve belediyeler arası ve sınır ötesi işbirliğinin desteklenmesi.Devlet bütçesi yoluyla bölgesel kalkınma, kentsel ve kırsal planlama, çevrenin korunması, doğa ve mekan düzenlemesi, yerel ekonomik kalkınma, belediye hizmetleri, kültür, spor ve rekreasyon, sosyal refah ve çocuk, koruma, eğitim, sağlık, sivil koruma, Atık yönetimi, Su ve atık su şebekelerinin nehir havzaları, yangından korunma, doğal afetlere karşı savunmasızlara yardım, Enerji verimliliği, Kültürel Akıllı politika oluşturma, bölgesel kültürel mirastan faydalanma sağlıyabilme, sosyo-ekonomik yararı için potansiyel bölgelerin sosyo-ekonomik büyümesine ve bölgeler arası rekabetin artırılmasına katkıda bulunma, Bölgedeki kültür endüstrileri sağlama, KOBİ’lerin üretim kapasitesinin ve pazarlara erişiminin güçlendirilmesi, daha yeşil ekonomi, daha temiz çevre ve iklim değişikliği vs daha pek çok konuda iyileşme üzerine kurulan birlik.

2022-2023 dönemi NALAS Başkanı Leskovac Belediye Başkanı & Sırbistan Şehirler ve Belediyeler Birliği Başkanı (SCTM) Goran Cvetanović’den Başkanlığı devir alan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan yaptığı konuşmasında; “Sayın Belediye Başkanları, Genel Kurul toplantı gündeminin müzakeresine geçmeden önce, bu yıl NALAS’ta yapacağımız çalışmalarla ilgili vizyonumu sizlerle paylaşmak isterim.

Ağın gücünün üyelerinden, yani siz yerel yönetim birlikleri ve üyeleriniz olan yerel yönetim yetkililerinden geldiğine olan inancımla NALAS Başkanlığı görevini devralıyorum. Bölgemizdeki her şehir ve belediye NALAS’ın bilgi, deneyim ve uzmanlığından yararlanabilir. Başkanlığım sırasında, tüm Güneydoğu Avrupa’yı kapsayacak şekilde NALAS’ın kapsamını genişletmek için çalışacağım.

2023’e, bugün resmiyete dökeceğimiz, 2023-2027 yıllarını kapsayan yeni bir stratejiyle başlıyoruz. NALAS’ın misyon ve hedeflerine ulaşmak için her zamankinden daha güçlü ve kararlı olduğuna inanıyorum. Bu yeni strateji bağlamında NALAS esas odağı olan Balkanlar’daki yerel yönetim birliklerini güçlendirme hedefiyle çalışmaya devam edecek. Aynı zamanda bu odadaki herkes için büyük önem teşkil eden sürdürülebilir kalkınma, kamusal hizmetlerin dijitalleşmesi, kentlerin dayanıklılığı ve sosyal kapsayıcılık konularına da odaklanmayı sürdürecek. Önümüzde çok iş var, fakat birlikte çalışıp güçlerimizi birleştirdiğimizde ne kadar başarılı olduğumuzu biliyorum.”şeklinde yapacakları katkıları açıkladı.

MBB ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın “Marmara Belediyeler Birliği Başkanı olarak, yeni dönemde NALAS Başkanlığı görevini üstlenen Sn. Ergün Turan’ın yanında olduğumu bildirmek isterim. Ergün Bey MBB’nin Meclis Başkan Vekilliği dışında geçmişte İBB’de Grup Başkanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı gibi görevlerde de bulunmuş etkili bir lider. Bu güzel organizasyona katkıda bulunan herkesin emeğini kıymetli buluyor, böyle bir ağın başarıyla günümüze ulaşmasını sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Bugün Başkanlık bayrağını devreden Sn. Goran Cvetanovic’e de başarılı başkanlık dönemi için bilhassa teşekkür ediyorum. Ergün Bey’in de bu görevde bayrağı daha da yukarı taşıyıp başarılı ve etkili işler yapacağına inancım tamdır. Bizim de desteğimiz hep kendisiyle olacak.”dedi

NALAS’ın Birinci Başkan Vekili Bar Belediye Başkanı ve Karadağ Belediyeler Birliğini temsilen Dusan Raicevic olurken ikinci Başkan Vekili Rijeka Belediye Başkanı ve Hırvatistan Şehirler Birliğini temsilen Marko Filipovic Raicevic oldu. NALAS’ın üçüncü Başkan Vekili, Romanya Belediyeler Birliğini temsilen Vulcana Bay Belediye Başkanı Sayın Emil Draghici oldu.

yilmazparlar@yahoo.com