Türkiye’de Yolsuzluk Rapor Lansmanı

“Hükümeti, yolsuzlukla mücadele konusunda % 60 oranında halkın büyük çoğunluğu hükümetin başarısız olduğunu düşünüyor.

Yolsuzluğun var olduğunu, sürekli arttığını ve de artacağına ilişkin bir kanı hakim. Geleceğe umutla bakamıyoruz geleceğe ilişkin yaşadığımız topluma ilişkin aslında bir güvensizlik. Güven bunalımı.”

Kurucu Başkanlığını Av. Oya Özarslan’ın Yönetim kurul Başkanlığını Av. Selçuk Argun’un yaptığı Uluslararası Şeffaflık Derneği Taksim Point Hotel’de gerçekleştirilen lansman ile Türkiye’de Yolsuzluk Neden, Nasıl, Nerede? 2022 Kamuoyu Araştırma Sonuçlarını açıkladı.

Şeffaf Derneği tarafından verilen bilgiler göre; Rapor dayanağı KONDA Araştırma ve Danışmanlık A.Ş. tarafından, Uluslararası Şeffaflık Derneği için gerçekleştirilmiş. Araştırma, 14-17 Ocak 2022 tarihlerinde KONDA Aracılı Paneli’ne dahil olmayı kabul eden 2780 kişiyle telefon araması yapılarak gerçekleştirilmiş.. Görüştüğümüz kişiler panel sistemimize gönüllü olarak katılmışlar.

Araştırmanın Amacı

Yolsuzluğun En Yaygın Olduğu Kurumlar, Yolsuzluğun Nedenleri, Yolsuzluk ve Oy Tercihleri

Yolsuzlukla İlişkili Kişisel Deneyimler, Yolsuzlukla Mücadelede En Güvenilir Kurumlar gibi konuları,Türkiye kamuoyunun yol-suzluk olgusuna ilişkin düşünce ve deneyimlerini ölçmek ve değerlendirmek amacını taşıyor.

Bu araştırmanın hedeflerinden biri, toplum içindeki belirli demografik kümelerin yolsuzluğa karşı bakış açılarını ve Türkiye’deki yolsuzluğu nasıl değerlendirdiklerini görmekti. Bu hedefe yönelik olarak araştırmada ele aldığımız soruları demografik özelliklere göre de analiz ediyoruz. Bu analizlere geçmeden önce demografik bulguları ortaya koymakta yarar görüyoruz. Bu bulgular, Türkiye’deki 15 yaş üzeri nüfusu temsilen kimlerle görüşüldüğü konusunda fikir veriyor ve analiz edilen alanlarda farklı kümelerin nüfus büyüklüklerini dikkate alarak değerlendirmeye katkı sağlamayı amaçlıyor.

Rapor Lansmanında Yönetim kurul Başkanı Av. Selçuk Argun açılış konuşma sonrası, Uluslararası Şeffaflık Derneği Genel Sekreteri Ali Beştaş rapor hakkında özet bilgi verdi. Uluslararası Şeffaflık Derneği Kurucu Başkanı Av. Oya Özarslan raporu ayrıntılaıyla açıkladı.

Başkan Av. Selçuk Argun özetle,  “Bu çalışma Türkiye’de yolsuzluğun nerede, hangi kurumlarda, nasıl, kimler tarafından yapıldığını alt tabanındaki yansımalarını ele alıyoruz. Sunduğumuz rapor ve aynı zamanda yayımlanan raporda sorduğumuz sorulara ankete katılan kişilerin durumlarını gerçek bazında eğitim durumu başında gelir.” dedi

Genel Sekreter Ali Beştaş “Dernek ile ilgili çok kısa bilgi 2008 yılında faaliyete geçti. Temelde kamu kurumlarında ve özel sektörde şirketler neresinde? Yolsuzluk ve usulsüzlükle mücadele eden hesap verebilirliği. Talep eden sağlamaya çalışmışlar, toplum örgütü. Aynı zamanda merkezi Berlin’de olan yurtdışında olan gerçekten yaşamak isimli gene yolsuzlukla mücadelenin uluslararası bir kuruluşa akredite olan da bir sivil toplum örgütü ve bu bağlamda çalışmalarımıza devam ediyoruz.” Açıklamada bulundu.   

İdeolojileri değil, Değerleri temel alıyoruz

Ali Beştaş “Bizler çalışmalarımızda. bir şeyi temel esas alıyoruz. Bu da demokratik ilke ve değerleri olan bağlılığımız ve bunun temelinde oluşan hangi siyasi parti olursa olsun hangi siyasi görüş olursa olsun objektif duruşunuz o açıdan biz ideolojilere değil, değerleri temel alıyoruz, attığı belli değil, insana değer alıyoruz ve en önemlisi de kısa dönemli değil, uzun vadede uzun vadede ortaya çıkabilecek sorunlara çözüm önerilerinin ortaya çıkarmak üzerine bu çalışmaları yapıyoruz. Çalışmalarımız kesinlikle hiçbir kurumu hiç bir kişiyi hedef almak üzerine değil, ortaya çıkan yanlış mekanizmalar, ortaya çıkan yanlış modelleme ile çözüm önerileri sunmak için bugün bir aradayız ve çalışmalarımız, birçok eksiklik kesen çalışmalar, sosyal alanında çalışmalarımıza ekonomik anlamında çalışmalarımız var.”

Türkiye de seçmen ve yolsuzluk ilişkisi nasıl bir algı var?

Kurucu Başkanlığını Av. Oya Özarslan sunduğu oldukca uzun rapordan özetler;

“Yolsuzluk meselesi, şeffaflık meselesi. Türkiye’de yapılan kayıt dışı araştırmalar ve buna dair yolsuzluk meselesi seçme aldıysa nasıl etkiliyor?

Yakın gelecekte olan seçimlerinde esasen belli bir ölçüde. Biraz hafiften algı ölçüsünü almış olacaksınız. Burada bu raporla beraber raporunuz birçok sorudan oluşuyor. Şimdi bunun dediğim gibi her kurum nezdinde hem toplum nezdinde hem çeşitli aktörlerin bir araya çeşitli aktörlerin görüşlerini ifade etmesi ile şekilleniyor ve buradan da bu raporun özellikle veritabanı anlamında veri anlamında bizlere destek olan ve bu anlamda bir paylaş olarak bizlerle beraber çalışan.

Bu araştırmanın temel özelliklerinden biri aslında başkanlık sistemine geçtikten sonra parlamenter sistemi bıraktıktan sonra ne olduğum ne değişti?

Geçtiğimiz yıllarda ekonomide gerçekleşen dalgalanmalar özellikle son yabancı para krizi diyebileceğimiz adlandırmalar, ekonominin etkisi bunların da görülebileceği bir tarihinde gerçekleşti.

Yolsuzluğu anlamaya çalıştık. Nasıl değişti, nasıl gelişti, nerelerden kaynaklanıyor halkımız? Değişik demografik özelliklere sahip gençler nasıl bakıyor? Seçmenler nasıl bakıyor?

Modeller muhafazakârlar, aylık geliri yüksek olanların düşük olanlar nasıl bakıyor?

Şimdi son 2 yılda türkiye’de yolsuzluk ne kadar arttı, arttı mı?

Toplumun% 74 ünün aslında yolsuzluğun arttığına ilişkin bir fikir sahibi olduğunu düşünüyoruz.

6 yıl önce bu yüzde 55 civarındaydı. Şu anda yaklaşık  % 20 civarında daha artmış.

Çeşitli açılardan muhalefet partilerine baktığımızda % 90 üzerinde muhalefet partilerinin hepsi yolsuzluğun arttığını düşünüyor.

Onu seçmenlerin fakat iktidar partisine dahil olan seçmenler dahil özellikle bu MHP’de % 63 civarında ve çok yüksek AKP AK Parti seçmeninde dahi % 44 civarında.

Önümüzdeki 2 yıl nasıl artacak? Yani herhangi bir değişme olacak mı? Geleceği için ne bekliyorsunuz?

Halkın büyük çoğunluğu% 67 si yoksulluğun artacağını söylüyor. Bu yine muhalefet partilerinde çok yüksek ama bizler parti seçmenlerinin de gözle görülür bir şekilde belirgin.

Hani yolsuzluğun var olduğunu, sürekli arttığını ve de artacağına ilişkin bir kanı hakim. Geleceğe umutla bakamıyoruz geleceğe ilişkin yaşadığımız topluma ilişkin aslında bir güvensizlik. Güven bunalımı.

Hükümeti, yolsuzlukla mücadele konusunda % 60 oranında halkın büyük çoğunluğu hükümetin başarısız olduğunu düşünüyor.

yilmazparlar@yahoo.com

Türkiye’de Yolsuzluk Raporu

3 thoughts on “Türkiye’de Yolsuzluk Raporu”

Bir cevap yazın