HUKUKSUZLUKLA EKONOMİ DÜZELMESİ HAYAL

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 09 Ekim 2021 Cumartesi günü, DEVA Partisi Küçükçekmece ilçe kongresinde “Ekonomiyi düzeltmenin yolu güven, güvenin ilk adımı hukuktur dedi


Genel olarak hukukun üstünlüğünün olmadığı bir ortamda, ekonomik özgürlükden söz edilemez.  

Kalkınma için şeffaf, adil ve hesap verebilir kurumlar gereklidir.  

Yaygın insan hakları ihlalleri, yolsuzluk ve siyasi baskı ile oluşan hukuksuzlukla  ekonominin bir arada var olamayacağı muhakkakdır.

Şeffaflık yok, gelişme yok

Genel anlamda, Yönetimine duyulan genel güven eksikliği, ekonomik kalkınması üzerinde önemli etkilere sahiptir. Yabancı işletmeler, uyuşmazlıkların hükümete bağlı bir yargı tarafından çözüleceği ve devletin bireysel mülkiyet haklarına tam olarak saygı duymadığı bir ülkede faaliyet göstermek konusunda isteksizdir. 

Başarılı bir piyasa ekonomisi, büyük ölçüde, piyasa katılımcılarının haklarını savunmak ve anlaşmazlıklarını adil bir şekilde karara bağlamak için hukuk sistemine duydukları güvene bağlıdır. 

Hükümetleri ilgilendirenler de dahil olmak üzere, anlaşmazlıkları çözmek için verimli, adil ve uygun bir yargı mekanizması olmalıdır.

Şeffaf, adil ve hesap verebilir kurumlar, yaygın insan hakları ihlalleri, yolsuzluk ve siyasi baskı ile bir arada bulunamayan ekonomik kalkınma için gerekli gereksinimlerdir. Bağımsız olduğunda ve tüm taraflar hukukun üstünlüğüne saygı gösterdiğinde tam olarak gerçekleştirilecektir. 

Güçlü yasal ve adli kurumlara ek olarak, ülkenin ekonomik sağlığı, bilgiye erişim ve hesap verebilirlik sağlayan siyasi kurumları gerektirir.    

Ekonomik ilerlemeler için hukukun üstünlüğünü koruyan güçlü kurumlar ve bağımsız bir yargı şarttır.   

 Ekonomik kalkınma, güçlü kurumlara, iyi yönetişime, barış ve güvenliğe bağlıdır.    

Önemli ekonomik gelişmeyi ve yaşam kalitesinde gerçek iyileşmeleri teşvik etmek için  tüm paydaşlarla kapsayıcı hukuksal incelemeye katılmalı, bağımsız bir yargı oluşturmalı ve hukukun üstünlüğüne saygı göstermelidir.

Hesap verebilir, bilgiye erişim sağlayan ve şeffaf bir siyasi sistem oluşturmalıdır.

Babacan rakamsal rakamlarla “Temmuz 2018’den Eylül 2021’e kadarki 3 yıl 3 aylık süre içinde; en düşük emekli maaşı toplam %52 artmış, en düşük memur maaşı toplam %56 artmış. Aynı dönemde TÜFE’deki artış %59, gıda enflasyonundaki artış ise %73. Partili cumhurbaşkanının göreve gelmesinden bugüne gerçek tablo bu. TÜİK’in kendi açıkladığı rakamlara göre dahi hem memurun hem de işçinin reel anlamda geliri düşmüş.”dedi

Babacan enflayon hakkında;“2002’den önce 34 yıl boyunca enflasyon iki, üç haneli seyretti. Ben ve arkadaşlarımın görevde olduğu dönemde, sadece iki senede tek haneye düşürdük. Bizler ayrıldıktan sonra ipin ucu kaçtı. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemine bakın; resmî rakamlara göre bile enflasyon artık hep çift hanelerde. Tek hane artık bir hayal. Enflasyon sürekli yukarı doğru gidiyor. Üretici fiyat enflasyonu ise 2002 krizindeki seviyenin bile üstünde.”açıklamalarda bulundu

DEVA Ekonomisi, faturaların ödenebildiği bir ülkenin anahtarıdır sloganıyla projesini özetledi.

Deprem ile ilgili olarak;“Kaynakları rant projesine değil, binaları güçlendirmeye ayırın. Projenin adına Kanal İstanbul değil, Rant İstanbul diyoruz. Mevcut iktidarın görev süresinde asla tamamlanamayacak bir projeden bahsediyoruz.”sözleriyle görüş bildirdi.

yilmazparlar@yahoo.com

3 thoughts on “DEVA Partisi Küçük Çekmece İlçe Kongresi”

Bir cevap yazın